Skulpturer till salu

Följande skulpturer i paverpol är till salu: