Skulpturer som sålts

Följande skulptureri paverpol har sålts: