Tempto Tjänster CV Kontakta Tempto! Länkar

 

 

Länkar

Tips på bra länkar:maj2006 023

Software testing                   http://www.mtsu.edu/~storm/

SAST -testföreningen SE       http://www.sast.se

 

Tips på bra böcker:

Software Testing, A Guide to the Tmap approach

           av Martin Pool, Ruud Teunissen, Erik Veenendaal

Test Process Improvement

           av Tim Komen, Martin Pool