Tempto Tjänster CV Kontakta Tempto! Länkar

 

 

CV

                                                                                                          Anneli Lindberg

p1000522 Inriktning

Projektledning

            Processgenomlysningar i verksamheten

            Krav och anlysgenomgångar

            Kvalité

                 Review av användningsfall o/e testfall

                 Leverabler för komponenttest

                 Systemtest

                 Acceptanstest

                 Integrationstest

                 Prestandatest

                 Driftsättning och pilotdrift

                 Utbildning

                 Uppbyggnad av testorganisation och process

Personliga egenskaper

Drivande och målmedveten med stor hänsyn till de som arbetar runt omkring. Sätter mig snabbt in i nya verksamheter. Är inte rädd för att kavla upp armarna och arbeta eller att säga ifrån ifall jag anser att det finns andra lösningar.

 

Utbildning

3-årigt gymnasium, Samhälls- och ekonomisk linje. SIBAF:s akademiska utbildning i företagsekonomi. Dataföreningens Ledarskap & IT Flertal projektledarutbildningar, teamleader, konflikthantering mm

Metoder och Verktyg    

            Projektstyrningsverktyg - RUP, PROPS,

            Ratten, RA, MSP

            Testverktyg - Testdirector, Forum SQL, Testnet,

            Caliber, TPI

Miljöer

            Stordator, IMS, Racf

            Klientserver, Cobol, VB, Java, WLS/WLI

Erfarenheter från branscher

            Bank, Försäkring, Transport och Kommun.

 

Tidigare och pågående uppdrag som konsult

Swedbank 2010- pågår

Huvudprojektledare för övergång till ny inkassoleverantör med stöttning på kravsidan samt testledare.

Projektledare för ett projekt gällande generella mallar samt utredningsansvarig för ett projekt gällande elektroniskt arkiv.

Handelsbanken 2006-2010

Testledare för två anslutningar till Datawarehouset för kreditbeslutsprocess.

Projektledare för ett större projekt som innebar att ansluta flera utländska enheter till Handelsbankens datawarehouse.

Test- och projektledare för införande av ny analysdatabas för kapitaltäckning (2006-2007)

VPC (2005 – kort uppdrag) Acceptanstestare där kravet på att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten var viktig.

 

Bilprovningen (2004-2005) Projektledare för tre projekt. Utveckling har skett i java i WLS/WLI.

 

Adoptionscentrum (2002-2004)

Administrativt ansvarig - främst med totalansvar för flytt till nya lokaler vad gäller avtal med leverantörer och den fysiska flytten. 

 

Skandia (2002)  Teknisk testledare för försäkringssystem med websphere och windows-plattform.

 

Skandia (2000-2002)  Delprojektledare för verksamhetsutveckling inom projektet som hanterar provisioner. Ansvarig för processer, rutiner, anv.dok, krav osv.

 

If  (1999-2002)  Projektledare för Ifs säljsystem för kundcenter och säljare i en projektgrupp bestående av ca 10 medlemmar samt sammanhållare för Ifs samtliga c/s applikationer vid integrationstester och leveranser.

 

Skandia & If   (1997-2002)  Testansvarig för flera applikationer i host, 2-T och 3-T miljö - framtagning av testspecar, testscenarier, testplan, osv.  Testansvar inbegriper även hantering av klienter (dll-hantering, kommunikations- och säkerhets­objekt, browsers osv), tankningar, planpaketeringar och distribution.

 

Föreningssparbanken IT (1997)  Ansvarig för systemtest av inköpt korthanteringssystem, samt planering och framtagning av testspecar och scenarier.

 

Stadsdelsnämnd (1995-1996)  Utformande av IT-strategi.

 

Örebromissionen (1996)  Review av inköpt gåvo/-faktureringssystem. Kvalitetssäkring.

 

Gatu- och Fastighetskontoret (1995-1996)  Processbeskrivning och åtgärdsförslag gällande hantering av tung transport genom Stockholm och uppställning av dessa samt hantering av container vid byggen.

 

Stockholm Stad (1995-1996)  Projektledare för införande av central databas för Stadsdelsnämnderna. Utredning gällande gemensam IT-organisation för Stadsdelsnämnderna med tyngdpunkt på teknik och drift.

 

SJ Gods AB  (1995-1996)  Projektledare för SJ Gods Hjulpols-system. Ett lager- och fakturerings-system som samtidigt lagrar teknisk skadeinformation. Främsta uppgifter - framtagande av systemanalys, programförutsättningar samt  sammanhållande av genomförande-etappen.

 

VAG, Sverige AB  (1994-1995)  Analys, system- och programspecifikation för ett system som hanterar ramavtal och stödsystem gentemot återförsäljarna.

 

Gota Bank  (1987-1994)  Ansvarig för Gotas kundopererade arbetsplatsdatorer vad gäller test, utvärdering, kravspecifikation, koppling till externa informationslämnare, dialogdesign, utbildning och användarhandböcker. Ansvarig för grundläggande PC-utbildning för Gota Banks kontorsnär vad gäller DOS, ordbehandling och kalkylprogram. Drivit projekt och utredningar inom lån och finansieringar.

 

Skandinaviska Enskilda Banken (1980-1987)  Systemtestavdelningen med syfte att testa bankens system ur användarsynpunkt. Projektadministratör i projekt för SEB:s nya terminalgeneration. Delvis ansvarig för kundterminaler vad gäller test, utvärdering, kravspecifikation, dialogdesign, utbildning och framtagande av användarhandböcker. Gruppchef med uppgift att stödja bankens säljavdelningar vid försäljning av SEB:s kundopererade terminaler.

 

Tidigare anställningar

Input Consulting Stockholm AB    1997-2005

Guide Datakonsult AB                  1994-1997

Gota Bank/Nordea                       1987-1994

SEB                                              1980-1987

Posten                                          1978-1980